Shanbehzadeh Ensemble

گروه سعید شنبه زاده، یکی از شناخته شده ترین بندهای موسیقی فولکلوریک در جهان است که در سال 1990 در بوشهر تشکیل شد. شنبه زاده با ریتم ها و ملودی های قوی و سریع خود، مخاطبانش را در ایران و اروپا و آمریکا تحت تاثیر قرار داده است. موسیقی او از شهر بوشهر شروع شده اما ریشه در موسیقی های زنگبار, هند، ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس دارد. گروه شنبه زاده در حال حاضر ساکن فرانسه است اما جهان را با تورهای خود از آمریکا .تا چین در فستیوال های مختلف درنوردیده است

.تهیه کننده این برنامه ریکستئاترن (تئاتر ملی سوئد) و برگزار کننده آن پرسیس (انجمن دانشجویان ایرانی سوئد) می باشد

تهیه بلیط

 

Super User