Tara Kamangar Concert

.تارا کمانگر بیشتر با نوازندگی ویلون در گروه کیوسک شناخته شد اما پیش از آن او یک نوازنده پیانو در کلاس جهانی است
.تارا در تور کنسرت جدیدش قطعاتی از بزرگان موسیقی شرق و غرب، از باخ گرفته تا بهزاد رنجبران اجرا خواهد کرد
.بخش پایانی کنسرت به اجرای قطعاتی از موسیقی کُردی اختصاص دارد

تهیه بلیط

Super User