Rooz Doroogh Theater

 

روز دروغ، نمایشی است به زبان پارسی (با زیرنویس سوئدی)،‌ که در روز‌های 6، 7، 11 ،12 و 13 سپتامبر 2014 ساعت 19:00 در استکهلم به روی صحنه خواهد رفت

:درباره گروه چهارسو 
این گروه با سرپرستی یعقوب کشاورز از سال 2011 تحت عنوان آموزش مبانی بازیگری در استکهلم تشکیل شد. پس از چندین ماه تمرینات هفتگی مستمر، نمایشنامه "روز دروغ" نوشته محمد یعقوبی جهت کار کارگاهی انتخاب گردید. بازنویسی و بازسازی این نمایش بر اساس شرایط زندگی یک زوج مهاجر ساکن سوئد بیش از یکسال به طول انجامید. پس از اجرای مقدماتی نمایش در سال 2013 اکنون نسخه نهایی و بسط داده شده را با گروه بازیگران جدید در سپتامبر 2014 شاهد خواهید بود. امید که حاصل کار رضایت شما را دربرداشته باشد

نویسنده و کارگردان: یعقوب کشاورز
(براساس نمایشنامه ای به همین نام از محمد یعقوبی)

Super User